Jadar członkiem Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej

Firma Jadar jako wiodący producent kostki brukowej w Polsce dołączyła do Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej. Istotą działań Stowarzyszenia jest utrzymanie personalnych więzi zawodowych i wymiana doświadczeń pomiędzy firmami zajmującymi się producją kostki brukowej. Zrzeszeni Członkowie mają udział w kreowanie standardów produkcji i jakości wytwarzanych betonowych elementów brukarskich oraz elementów małej architektury. Stwowarzyszenie wspiera firmy członkowskie w działaniach na rzecz jak najlepszego wdrożenia nowych norm w systemach produkcji.

Członkostwo w SPBKD pomaga w tworzeniu produktów o najwyższych standardach technologicznych, w oparciu o najnowsze trendy, a także daje możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem z innymi producentami kostki brukowej.

 

Stowarzyszenie Producentów Brukowej kostki drogowej 2018

Dla mediów

ikona nasze oddzialyikona logo jadikona logo gard
ikona jadar sunikona jadar home

logo www biale300

face jadar face jadar homeface jadar garden   face jadar sun